Tiếng Việt vi

Chia sẻ

FPC: Hạnh phúc xa tầm tay?
Hạnh phúc đơn giản là ở ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người. Hạnh phúc chính là điều giản dị quanh ta mà chẳng phải mất công tìm kiếm. Ta đang còn sống, ta có sức khỏe, ta có tự do, ta có những người thân, người bạn, tình thương, và hơn hết là sự hiểu biết… đó chẳng phải là những điều HẠNH PHÚC hay sao?
FPC: Tóm tắt: Big - Dám nghĩ lớn
"Mức độ thành công của bạn phụ thuộc vào mức độ mà bạn tin tưởng. những mục tiêu tầm thường chỉ thu về kết quả tầm thường. Còn những mục tiêu lớn lao sẽ đem đến những thành tựu to lớn''. nỗi
FPC: Đắc Nhân Tâm
Phần 1 : Những thuật căn bản để dẫn đạo người Phần 2 : Sáu cách gây thiện cảm Phần 3 : Mười hai cách dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình Phần 4 :Chín cách sửa tính người mà không làm họ giận dữ, phật ý
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác Tên đối tác
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác Tên đối tác
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác Tên đối tác
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác Tên đối tác
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác Tên đối tác
 • Đối tác PRUDENTIAL
 • Đối tác BBQ
 • Đối tác BIDV
 • Đối tác Vietcombank
 • Đối tác LOTTE
 • Đối tác CJ
 • Đối tác Samsung
 • Đối tác Tên đối tác